The Randonneur Stockholm Calendar Challenge

Som en del kanske har lagt märke till så har Randonneur Stockholm ett brevetlopp varje månad så länge som Mondiaux-året varar, det vill säga till och med oktober. Vi har ambitionen att det även kommer att ges lopp även i november och december. Så är du en kalenderpojke eller -flicka så här finns en utmaning. Man behöver inte köra alla brevetloppen i Randonneur Stockholms regi. Men man behöver köra ett varje månad. Det Randonneur Stockholm har sett till är att det finns minst ett lopp varje månad. Lite oklart vad, förutom äran, man får om man lyckas. Men såsom de flesta utmaningar så brukar reglerna skrivas av de hjältar som antar utmaningarna.

Missade man starten i Januari så finns det möjlighet att haka på nu. Underskriven tillexempel, som var tvungen att bryta halvvägs på Ötzin p.g.a. dålig träning och förkylning har ambitionen att haka på i februari. Somliga anser sålunda att alla loppen inte måste vara under ett kalenderår men framtiden får utvisa vad som är en riktig ” Randonneur Stockholm Calendar Challenge”. Behöver de ens vara i följd?kalenderflicka

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.