Tegnell säger JA till Brevetcykling!

Randonneur Stockholm tänker dra igång verksamhet igen nu när reseförbudet hävs. Det kan dock ta lite tid innan vi får ordning på torpet.  Därför bör man betrakta mycket av informationen på hemsidan, såsom när lopp går, som inaktuell. Vi har ambitionen att planera in nya lopp och uppdatera hemsidan men är dock ännu helt inte klara. I väntan på detta så smygstartar vi lite, men har p.g.a. rådande omständigheter valt att enkom vända oss till våra medlemmar initialt. Vi hoppas dock att vara ’up and running’ inom kort.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.