300 km Uppsala-Dalälven

Startplats: Cirkel K, Svartbäcksgatan 61. se förstasidan
Tid: 08:00 uthämtning av startkort från 07:30
Avgift: 100 kr, 150 kr med medalj. Kontant eller swish 0707-943306.

Runt dalälven - Banan går via den uppländska glesbygden i Nolmyra till Gysinge vid
dalälvens förgreningar och gammal bruksmiljö. En km 2+1-väg innan Gysinge,
men relativt gott om plats. Vi fortsätter på väg 272 (som brukar vara
lågtrafikerad här) till stämpling i Torsåker, passerar Polhems Stjärnsund
och stämplar i Långshyttan. Sen går rutten till Husbyringen och cykling längs Dalälven. Platt väg blir backar när vi viker av mot Garpenberg och stämplar i Horndal. Hemvägen går på småvägar över Dalälven vid Näs bruk, stämpling i Heby och en sista kort bit på väg 272.

GPS-spår, karta och vägnötter

GPX:
normal rutt

OBS att det är kontroll i Östervåla, och ingen i Husby eller Gysinge.

Vägnötter och karta finns i pappersform vid start.