300 km Uppsala-Dalälven

Startplats: Cirkel K, Svartbäcksgatan 61. se förstasidan
Tid: 08:00 uthämtning av startkort från 07:30
Avgift: 100 kr, 150 kr med medalj. Kontant eller swish 1232029999.

Runt dalälven – Banan går via den uppländska glesbygden i Nolmyra till Gysinge vid
dalälvens förgreningar och gammal bruksmiljö. En km 2+1-väg innan Gysinge,
men relativt gott om plats. Vi fortsätter efter stopp på Jenny och Mauds brukshandel eller café Udden vidare på väg 272 (som brukar vara lågtrafikerad här) till stämpling i Torsåker, Polhems Stjärnsund och vändpunkt i Dala-Husby. Sen går rutten längs Dalälven. Platt väg blir backar när vi viker av mot Garpenberg och stämplar i Horndal. Hemvägen går på småvägar över Dalälven vid Näs bruk, stämpling i Heby och småvägar förbi Börje kyrka.

GPS-spår, karta och vägnötter 2018

På grund av vägarbeten i Långshyttan har vi vändpunkt i Dala-Husby. OBS också att första stämpling är i Gysinge.

GPX:
normal rutt
Vägnötter och karta finns i pappersform vid start.

GPS-spår, karta och vägnötter 2017

GPX:
normal rutt
Vägnötter och karta finns i pappersform vid start.